დაბუნაოლიბგსან სუნი ქონდა და არავინ გერდით არ უჯედობად... მე შეომხმდეა გაუვიღმე თავი ჩახარა და აეიტარ..."

„16-17 წლის ქათრევლი ბაშვევიბს ბოდრლეი, სადაც ქათრევლ მაამაკეცბს შესვლა აკძრლალუი აქვთ“

ქათრევმლა გოგომ Skpy-eში ფულის გამო გახიდაა (ვდიოე) +18

ესეთი სიუტცაია უცოხთეის სხავადხსვა სკლობეში როემილც ინეტნრეტ საყმრაომ მოიცვა

loading...
loading...

"დდებოა არის ყვლეზაე საიშენლი რამ, რაც შეძიელბა ქალმა საუკათრ თავს დაამთრსო…"

სუორაგიცის ცეტნირს “NEW LIEF-”ის დაფმძუენებლი მარიამ კუუკანვშლიი სოიცლაურ ქსელში ვრცელ პოსტს აქევნყბეს, როემსლა სამკოად დიდი გაომმხუაერბა მოყჰავ: “დდებოა არის ყვლეზაე საიშენლი რამ, რაც შეძიელბა ქალმა საუკათრ თავს დაამთრსო“ ..ტუირერუბლი ნაქთავიმა, მაგრამ ლოიგიკს მქონე.


საქმე ისაა, რომ დედობა ისთევიე სოიცლარუი როლია, როოგირაცა შვლიბოა, ცოოლაბ, მეოზლბბოა, მეოგრბბოა, თაანშმორლმბოა და ასე შედმგე. პიორნვბეას კი ქმნის პიორნვლუი ბირთვი და მის გაშრმეო გალნგაბელუი სოიცლარუი როელიბ.
ფსქილოგობეი არ დაობენ იმაზე, რომ როლთან იდნეიტიფაკიცა არის სათავე პრბოელემიბას, ნერვზობესია და სხვა ფსქილოგოუირი დაღრევევიბასგ.ნიხავათ მძიმე დერპსეაიში ჩაავდრინლი შევყრაბელუი ადმააინი როემსლაც არფარეი აღარ აიტნრესებეს? გიანახვთ კაირრესიტი როემილც საუკათრი შვილის ნავხსააც იშივთაად ახრეეხსბ? გიანახვთ ქალი როემილც მხოლოდ შვილის ცხვოერიბთ ცხვოორსბ? ეს ყვლეფარეი როლთან იდნეიტიფაკიცაა..ედიდს როლთან იდნეიტიფიცერუბლი ქაელიბ, გარდა იმისა, რომ ბენდეიერბი არ არიან, არ აძელევნ შვლიბეს დაომკუდიბეოლაბსა და თაივუსლფბესას.მააყორასმდი იმ უნოდლბბოსა, რაც ამ ქალებს ახსააიეთთბ, შვლიბეასც ახევევნ თავს და შეედაგდ ვიღებთ არმაიკხთე მოამბე დეადთმლიბეს, გაუზულექუბლ უპსახუსიგმბელო კაეცსბ, ქაელსბ, როლმბეიც ბენდეიერბი არ არიან და ბაშვევსბ, როემთლაც ასაწლვაინ რომ საყმრაო საიშიშა და ერათედთრი უსფათრხო ადგილი დედის კათლშააი.”

წყარო: http://inew.ge/admin.php?mod=addnews&action=addnews

გაზიარება

16
13 17:29
---
loading...
loading...