დაბუნაოლიბგსან სუნი ქონდა და არავინ გერდით არ უჯედობად... მე შეომხმდეა გაუვიღმე თავი ჩახარა და აეიტარ..."

„16-17 წლის ქათრევლი ბაშვევიბს ბოდრლეი, სადაც ქათრევლ მაამაკეცბს შესვლა აკძრლალუი აქვთ“

ქათრევმლა გოგომ Skpy-eში ფულის გამო გახიდაა (ვდიოე) +18

ესეთი სიუტცაია უცოხთეის სხავადხსვა სკლობეში როემილც ინეტნრეტ საყმრაომ მოიცვა

loading...
loading...

„16-17 წლის ქათრევლი ბაშვევიბს ბოდრლეი, სადაც ქათრევლ მაამაკეცბს შესვლა აკძრლალუი აქვთ“

პოილიტოკსი სანდრო ბრგეძაე ძაოლავენბს დავით აღამეშენლბის გაზმრიზე გალნგაბეულ ბაერსბა და სხვა დაეწესუბელებშბი არესუბლი სიუტცაიით დანიეტერესიბკსენ მოწუდობეს. ირმწნუბეა, რომ გაზმრიი „ოუკიპერუბილ” აქვთ ერყალებეს, სიირლებეს, აფირეკელსბ, არბაბეს, თუქრბეს და ისინი არსაურწლოლავნ ქათრევლ გოოგენბს პრსოიტუტიცშაი აბმანე. მისი მტიკეციბთ, ე.წ. ჩიილ-მაბერშბი თაივუსლფად იყდიბეა ნაკრტოკიბეი. იმასაც ამობსბ, რომ “კმოოპიზოტთრა სალხსი” პირველ სათრლუზე ბოდრლეია გასხინილ, სადაც 16-17 წლის გოოგენბი პრსოიტუტიცშაი არიან ჩამბლუინ. ამ თემაზე ჟუნრლაი “გზა” სტტააის 12 მაისის ნოემშრი აქევნყბეს.
წყარო: panig.eწყარო: http://faqtebi.ge/news/64-16-17-.html

გაზიარება

loading...
loading...