დაბუნაოლიბგსან სუნი ქონდა და არავინ გერდით არ უჯედობად... მე შეომხმდეა გაუვიღმე თავი ჩახარა და აეიტარ..."

„16-17 წლის ქათრევლი ბაშვევიბს ბოდრლეი, სადაც ქათრევლ მაამაკეცბს შესვლა აკძრლალუი აქვთ“

ქათრევმლა გოგომ Skpy-eში ფულის გამო გახიდაა (ვდიოე) +18

ესეთი სიუტცაია უცოხთეის სხავადხსვა სკლობეში როემილც ინეტნრეტ საყმრაომ მოიცვა

loading...
loading...

დაბუნაოლიბგსან სუნი ქონდა და არავინ გერდით არ უჯედობად... მე შეომხმდეა გაუვიღმე თავი ჩახარა და აეიტარ..."

"თვადიან ქალი დავს.ა.. ის ქალი ვაზგლაზე ჩაივად... ბაბუმ ისევ თავისი ადგილი დაკივაა, დაეხლუი ჟილეტი და ძიგრვარანდლიი უგები ეცვა ... პოილთელინეის ლურჯი პარკი ეჭირა. თაივადნ თაივთსივს იჯდა დაბუნაოლიბგსან სუნი ქონდა და არავინ გერდით არ უჯედობდა მაგრამ მიიწია ..ფ.რათო ჟილეტს ზედ დააჯდა რო არავის შეეხობდა ამის შემდეგ გვრეიდთ გოგო დაჯუად.... მე შეომხმდეა გაუვიღმე თავი ჩახარა და აეტირა მიდნდოა ავდმაგირაყვი მისვლუყივაი მეთქვა რომ ყვლეფარეი კარგად იქნება მაგრამ ვერ შეძვლე.ი.. ისკი იჯდა და ცხარე ცრმეელიბთ ტიროდა ..."

წყარო: http://faqtebi.ge/news/47--.html

გაზიარება

loading...
loading...