როგორ უნდა ილოცოთ, რომ თქვენი ცხოვრება შეიცვალოს-მოუხმეთ მფარველ ანგელოზსს

ყოველ დილით წაიკითხეთ ეს სიტყვები და თქვენი ცხოვრება შეიცვლება. ეს ლოცვა მოუხმობს თქვენს მფარველ ანგელოზს, რომ მან იზრუნოს თქვენზე.

“ჩემო ანგელოზო, ჩემი სახლის მცველო ჩემო მფარველო, განსაცდელისგან ამრიდებელო, დამეხმარე, დამიცავი. შემმოსე შენი სამოსელით, დამიფარე მტრებისგან,

შურის და იუდას საქმეებისგან, უშედეგო ქმედებების დაწყებისაგან, სიბნელესაგან, თასით მორთმეული შხამისაგან.

არ დამატეხო თავს ჭექა- ქუხილი. ამარიდე რისხვა და სასჯელი, შემხასენე, რომ არ უნდა ვაწამო ცხოველი.

დამიფარე შავი დღისგან, ყინვისა და ცეცხლისაგან. როცა მოვა ჩემი ბოლო საათი, ჩემო ანგელოზო, ჩემო მფარველო, დადექი ჩემს თავთან და შემიმსუბუქე მე წასვლა.. მინ!”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *